Larwa to stadium rozwoju jednego z najgroźniejszych szkodników drewna, czyli spuszczela pospolitego. Na cały cykl rozwoju spuszczela, który trwa przez cały rok, składają się kolejne etapy, począwszy od jaj, poprzez wspomniane wyżej larwy i poczwarki aż do chrząszcza, który jest dorosłą postacią tego szkodnika drewna.

Okres rozmnażania spuszczeli to głównie ciepłe miesiące roku, a więc najczęściej czas od czerwca do sierpnia. W tym czasie samica spuszczela pospolitego składa najczęściej od 150 do 200 jaj, niemniej w wyjątkowo przyjaznych warunkach liczba złożonych jajeczek może wynosić nawet 500. Warto podkreślić, iż samice spuszczela składają jaja zarówno w drewnie osłoniętym (szczeliny, zadziory), jak również nieosłoniętym (słupy, legary).

Czas wylęgu larw spuszczela pospolitego szacuje się na okres od 5 do 15 dniu. Wówczas larwy wgryzają się w drewno i drążąc korytarze o szerokości wynoszącej 2-8 mm dokonują dewastacji drewna. Proces żerowania larw spuszczela może trwać nawet kilka lat, a larwa o walcowatej, pierścieniowej budowie, które mają biały lub białokremowy kolor i dorastają do 30 mm pozostawiają w wydrążonych korytarzach odchody oraz mączkę drzewną.

 

Więcej ciekawych informacji oraz zdjęć larwy spuszczela znajdziecie Państwo na tej stronie https://www.spuszczel.info/spuszczel-larwa/